Veelgestelde vragen

Hoe lang is één huurdag?
Voor de auto's geldt dat één huurdag overeenkomt met een tijdspad van maximaal 24 uur en is van 08.00u tot de volgende dag 08.00u.

Zaterdag is van vrijdag 16.00u tot zaterdag 16.00u.

Zondag is van zaterdag 16.00u tot maandag 08.00u.

Het weekend is de huurperiode van vrijdag 16.00u tot maandagochtend 08:00u.

Hoelang is minimaal de shortlease bij jullie en tot maximaal?
Een shortlease periode loopt van minimaal 1 maand tot maximaal 30 maanden. U dient vooraf te reserveren voor minimaal 1 maand.

Kan ik de auto bij een andere vestiging terugbrengen?
Nee, de auto dient bij dezelfde vestiging terug gebracht te worden als waar deze is opgehaald.

Zit er brandstof bij de huurprijs in?
Nee, de brandstof is altijd voor rekening van de huurder. U krijgt de auto van ons met volle tank mee en dient deze ook vol te retourneren.

Krijg ik een bevestiging als ik via internet gereserveerd heb?
Een internet reservering is altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij sturen u altijd een bevestiging voor de reservering. Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, is de reservering definitief.

Hoe moet ik me legitimeren?
Bij het ophalen van de auto dient u zich dubbel te legitimeren door middel van rijbewijs en paspoort / id kaart. Ook dient u een bankafschrift, uitreksel van gemeente register of kvk te overleggen, voor verificatie van uw adres (niet ouder dan 1 maand).

Hoe hoog is de borg en wanneer vind te betaling plaats?
Bij verhuur is de borg gelijk aan het door u gekozen eigen risico. Het eigen risico per schade is normaal € 1.250,- u kunt ook kiezen voor verlaagd eigenrisico van € 350,- De borg wordt vooraf aan huurtermijn voldaan. 

Bij shortlease (vanaf 1 maand) is de borg €1250,-. Verder wordt bij shortlease het leasebedrag iedere maand vooraf automatisch geincasseerd. De betaling van de borg geschied voorafgaand aan de periode tezamen met de eerste termijn. Verlaging van het eigen risico is bij shortlease niet mogelijk. De borg tezamen met de eerste termijn dient voor ophalen overgemaakt te zijn op NL 51 ABNA 0467 4276 07

Hoe kan ik de borgsom voldoen?
De borg bij verhuur kan worden voldaan per bankoverboeking of per pin. Bij shortlease vanaf 1 maand kan u de borg uitsluitende per bank overgemaken. Terugbetaling van de borg geschied altijd per bankoverboeking, binnen 5 werkdagen.

Wat houdt een ruit en bandverzekering in?
Met een ruit,- en bandverzekering bent u verzekerd tegen schade aan de banden en aan het ruit. Bijvoorbeeld een ster of een barst in het voorruit of een lekke, kapotte band. Indien u niet kiest voor deze verzekering zijn schade ruiten banden geheel voor eigen rekening.

Hoe krijg ik de auto mee?
De auto wordt aan u afgeleverd met volle tank, gewassen en uitgezogen. Zo dient u de auto ook terug te brengen. Indien dat niet het geval is, berekenen we u volgende: € 20,- + brandstof voor het aftanken, € 35,- voor wassen, € 25,- voor uitzuigen, excl btw

Zit erop de huurauto’s reclame?
Onze auto’s zijn voorzien van bestickering aan de zijkant en onderzijde van het portier.

Indien u kiest voor Shortlease voor minimal 6 maanden, krijgt u op verzoek een auto zonder reclame. Deze auto mag u zelf beletteren. Bij inleveren dienen de stickers verwijdert te zijn, indien wij dit moeten doen brengen we de kosten in rekening.

Zijn de tarieven inclusief of exclusief BTW?
Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven exclusief BTW

Waar kan ik de verhuurvoorwaarden lezen?
VEMA hanteert algemene voorwaarden welke in navolgende link in te zien zijn. http://www.vemaautoverhuur.nl/16-voorwaarden.html.

Ik ben 18 jaar en heb net mijn rijbewijs, mag ik een auto huren?
Ja, dat mag, behalve de bakwagen met laadklep, deze kunt u vanaf 21 jaar oud huren. Voor de overige voertuigen zijn de normale tarieven op u van toepassing.

Zijn er kosten verbonden aan extra bestuurders?
Ja, indien de huurder een extra bestuurder wilt, dient dit aangegeven te worden bij de reservering. De kosten zijn € 6,- per dag. Bij het ophalen van de auto dient de huurder de naam van de tweede bestuurder op te geven te geven. De huurder blijft in zijn geheel verantwoordelijk voor de huurauto en dient te controleren of de tweede bestuurder een geldig rijbewijs heeft.

Kan ik de huurauto ook buiten de openingstijden terugbrengen?

Ja, dit is mogelijk, u kunt de auto bij ons op het terrein zetten en de sleutel in de brievenbus kluis deponeren. Huurder blijft wel aansprakelijk voor gehuurde object totdat de vestiging geopend wordt en auto daadwerkelijk door vestiging ingenomen en gefactureerd is.

Hoe is de huurauto verzekerd en wat is het eigen risico bij schade?
De auto’s zijn voorzien van een WA verzekering. Het eigen risico per schade bedraagt € 1250,- dit is te verlagen is tot € 350,- per schade. Bij alle schades zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Verder is het uit te breiden met een inzittenden verzekering en ruit en band verzekering.

Bij shortlease is het standaard eigen risico van € 1.250,- niet te verlagen.

Wat moet ik doen bij schade of pech?
Komt u om wat voor reden dan ook in de problemen, dan kunt u te allen tijde bellen met 088 112 112 1. Vergeet bij een ongeval niet het schadeformulier in te vullen. Een exemplaar ligt in het dashboardkastje, tezamen met een kaart met alle telefoonnummers van verschillende hulpinstanties. In geval van schade dient u te allen tijde het schadeformulier dat in het dashboardkastje ligt volledig in te vullen en naar ons op te sturen.

Wat gebeurt er als ik een bekeuring krijg?
Bekeuringen die tijdens uw huurperiode vallen, worden aan u doorbelast. Het bedrag van de bekeuring wordt vermeerderd met € 9,=  administratiekosten.

Wat moet ik doen als ik langer in mijn huurauto wil blijven rijden?
Bij verlenging van de huur moet u bij de VEMA vestiging waar u de auto gehuurd heeft informeren of dit mogelijk is. Zo ja, dient u langs een VEMA vestiging te gaan om de borg te verhogen met de kosten van de extra huurdagen. 
Indien zonder overleg de auto later dan afgesproken wordt ingeleverd, wordt direct de extra huurperiode in rekening gebracht. Hierbij worden uitsluitend hele dagen in rekening gebracht.  

In welke landen mag ik met de huurauto rijden?
Met een huurauto van VEMA mag u normalitair niet buiten de landsgrenzen van Nederland komen. Indien u dat wel wilt, dient u dit aan te geven en zal dit op de verhuur overeenkomst vermeld worden. De kosten hiervoor bedragen € 5,= per dag (max. € 85,=per reis). U kunt dan reizen naar het door VEMA verhuur toegestane reisgebied:, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Uitsluitend na voorafgaande, schriftelijke, toestemming van VEMA, het ondertekenen van een aanvullend contract en een risicotoeslag van € 15,- per dag mag u met een huurauto van VEMA buiten het door VEMA toegestane reisgebied komen. Het gaat om de volgende landen: Tsjechië, Hongarije, Kroatië, Griekenland, Polen, Slowakije en Slovenië. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij onze medewerkers.

Het is niet toegestaan met de huurauto te reizen naar de volgende landen: Litouwen, Bulgarije, Wit Rusland/Belarus, Turkije, Marokko, Moldavië, Tunesië, Rusland, Roemenië, Oekraïne, Bosnië-Herzegovina, Servië, Estland, Macedonië, Albanië, Letland en alle overige landen..

Heb ik voor reizen naar het buitenland een extra verzekering nodig?
Voor reizen naar het buitenland is een extra buitenlandverzekering verplicht. Deze verzekering voorziet o.a. in een vervangende auto, indien de oorspronkelijke auto is uitgevallen door schade of pech en niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden. Tevens is de best mogelijke hulp gegarandeerd bij problemen (ook bijv. het uitvallen van de bestuurder). 
 

Het tarief bedraagt € 5,- per dag (max. € 85,- per reis). Aanhangers, caravans en boottrailers zijn niet meeverzekerd.